Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (22 - 24 of 1081)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#43 fixed ListKeyPeople ger inte kontaktinformation som den borde. Oldtimer christoffer.willenfort@…

Reported by christoffer.willenfort@…, 14 years ago.

Description

då man listar personer i pirateweb's ListKeyPeople så får man upp en sida som tex ser ut såhär


Piratpartiet SE at Landskrona kommun: Local Lead nisse pirat Local Second none

Administrators at this level: none

Activists at this level or below: nisse pirat


namnet (i detta fallet nisse pirat) är en länk, men den leder inte till personens kontaktinfo, den gör i själva verket ingenting. Detta bör ändras så man slipper köra multipla fönster för att administrera

#46 fixed Man kan ha flera local leads speakman Richie

Reported by Richie, 14 years ago.

Description

Nån hade lyckats sätta inte mindre än tre personer som local lead för nån valkrets nere i Skåne vilket fick till följd att local admin fick leka Whack-A-Mole i PW med dem allihopa innan rätt person stod som avsändare på välkomstmailen... Så ska det kanske inte vara?

Proposed fix: Bara en person i taget ska kunna stå som local lead. Försöker man lägga till XX som ny local lead så får man en dialogruta som förklarar att YY kommer att tappa sin leadstatus - OK/Cancel?.

Förbättring: En sida där man översiktligt kan se vem som t.ex. kommer att stå som avsändare på automatmail, och öht lite mer sån intern info om folk som inte framgår annorstädes. Det här felet upptäcktes inte förrän man såg avsändaren på mailen, och då var det lite för sent.

#50 fixed Förbättring av startmejlet för ny innehavare av pp-mejl Todi marten.fjallstrom@…

Reported by marten.fjallstrom@…, 14 years ago.

Description

Jag antar att något mejl går ut till den som får en ny pp-mejl? Där vill jag ha en länk till  http://forum.piratpartiet.se/Topic131505-56-1.aspx

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Note: See TracQuery for help on using queries.