Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (22 - 24 of 1081)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#1211 duplicate Acceptera femsiffriga clearingnr JorgenL Gonte

Reported by Gonte, 11 years ago.

Description

PirateWeb förutsätter i dagsläget att clearingnr är fyrsiffriga, vilket i stämmer för alla svenska banker utom Swedbank, som även har en femte checksiffra.

Det är i sig helt korrekt att kapa den femte siffran när utbetalning görs via filer till bgc, men dels orsakar det förvirring för användarna, och dels behöver vi faktiskt den femte siffran så länge utbetalningar förekommer genom manuell inmatning hos banken.

Därför bör vi acceptera inmatning av 4-5 siffror, och helt enkelt bortse från den femte siffran just när filer till bgc skapas.

#917 fixed Admin - Fel vid listning av D(istributör) i vallokalslistan JorgenL dansve

Reported by dansve, 12 years ago.

Description

När man listar vallokaler i en kommun ritas inte D för bokad distributör upp förrän nästa automatiska update mot servern "calling server".

#927 fixed Admin - Kan ej uppdatera kommundistributör JorgenL dansve

Reported by dansve, 12 years ago.

Description

Hämtade uppgifter från pw genom att klistra in medlemsnummer. Sparade men såg sedan att personen i fråga ej hade sitt mobilnummer angivet i pw. Eftersom numret fanns med i mellandist.bokningen skrev jag in det.

När jag tryckte spara fick jag ett felmeddelande. Tryckte avbryt och öppnade dist.infon igen men där låg den gamla uppgiften kvar.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Note: See TracQuery for help on using queries.