Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (25 - 27 of 1081)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#814 fixed www.piratepad.net redhog SimonB.

Reported by SimonB., 12 years ago.

Description

Inuti ett VirtualHost-block för www.piratepad.net lägges:

RewriteEngine on RewriteCond %{HTTP_HOST} www.piratepad.net [NC] RewriteRule (.*)$  http://piratepad.net [R=301,L]

Och därmed ska  http://www.piratepad.net/Paddnamn funka och styra över till rätt ställe. (301=permanent ompekning som sig bör)

#438 fixed webservice verifiering av medlem Todi gert@…

Reported by gert@…, 13 years ago.

Description

Inför valet av ny DL i sthlm behöver vi ett röstsystem som kan verifiera 1 att personen är medlem och 2. att medlemsskapet ligger i sthlms distr. Har påbörjat arbetet med röstsiten men behöver kunna verifiera medlemmen via pw typ valsedelshanteringen. återkom med frågor / api :)

systemet behöver dessutom vara klart igår då valet skall genomföras den 31/8.

Gert Löwenhamn

#746 fixed watchdog-process på en UPS:ad server speakman simon.bohlin@…

Reported by simon.bohlin@…, 13 years ago.

Description

test $(curl -Is forum.piratpartiet.se | head -n 1 | cut -d\ -f2) -ge 500 && echo HALÄRM!!!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Note: See TracQuery for help on using queries.