Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (25 - 27 of 1081)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#28 fixed Minska brus i länkloggen mini Rikard

Reported by Rikard, 14 years ago.

Description

Önskemål om kommando först på raden - exvis != som gör att om raden innehåller länk så loggas den ändå inte.

Ibland länkar man irrelevant (för loggläsare) URL som snabbt svar på en fråga. Då behöver inte länken loggas.

Alternativt så loggas inte länkar automatiskt utan kräver ! först i raden precis som text som ska loggas.

#29 onhold Features till slaskkanalen mini jonatan.kindh@…

Reported by jonatan.kindh@…, 14 years ago.

Description

Skitchatten skulle gärna kunna få en dos av dels "!Members" för att få aktuellt medlemsantal och dels automatiskt tala om när vi t.ex. passerar ett jämnt 100-tal medlemmar eller liknande... (automatiska meddelanden är kul för stunden men meningslöst i backlogg, därför tycker jag det platsar i den kanalen)

#30 fixed Skicka även tweets till loggkanalen mini mini
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Note: See TracQuery for help on using queries.