Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (25 - 27 of 1081)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#481 invalid Utskick om Climaforum AndersHedberg AndersHedberg

Reported by AndersHedberg, 13 years ago.

Description

Om Piratpartiet och Ung Pirat ska delta så måste vi kolla intresset.

Hur ser läget ut - vad vill vi uppnå och vad kan vi uppnå?

Bra punchline, bra slogan till banderoller. Vad gör vi där och vad vill vi komma fram till? Målet med kampanjen.

Samordna med Magnus och Ole via Facebook.

#482 invalid Wiki till klimat och patentgrejen. AndersHedberg AndersHedberg

Reported by AndersHedberg, 13 years ago.

Description

Klara behöver uppdatera den.

#483 fixed Hur kommunicera? Mail, skype, ? AndersHedberg AndersHedberg

Reported by AndersHedberg, 13 years ago.

Description

Mailinglistan - pp.se.pat-subscribe@…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Note: See TracQuery for help on using queries.