Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (25 - 27 of 1081)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#51 fixed Kunna lista telefonnummer som KL och uppåt Todi Lightspeed
#54 fixed alt-attribut till guldpirat-html-exempelkoden på /guldpirat mini Rikard
#56 fixed Multibla SMS/mail för aktivister i flera kommuner Todi anonymous
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Note: See TracQuery for help on using queries.