Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (25 - 27 of 1081)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#51 fixed Kunna lista telefonnummer som KL och uppåt Todi Lightspeed

Reported by Lightspeed, 14 years ago.

Description

Ett önskemål om att man som KL och uppåt, när man listar medlemmar inom ett geografiskt område, ska kunna få med deras telefonnummer i listan. Detta för att KL och uppåt ska slippa först lista och sen söka på varje enskild medlem för att kunna ringa dem.

#54 fixed alt-attribut till guldpirat-html-exempelkoden på /guldpirat mini Rikard

Reported by Rikard, 14 years ago.

Description

När man blivit guldpirat så kan man lägga in en banner/knapp som visar att man är guldpirat. Exempel-HTML-koden saknar alt-attribut.

Förslag:

Lägg till alt="Jag donerar pengar till Piratpartiet" i img-taggen på exempelkoden för guldpiratloggan.

Gör att koden validerar och ger även lite information om vad det är frågan om (reklam för guldpirat och piratpartiet).

 http://www.piratpartiet.se/guldpirat

Under "Gör såhär".

#56 fixed Multibla SMS/mail för aktivister i flera kommuner Todi anonymous

Reported by anonymous, 14 years ago.

Description

Jag är skriven i en, jag bor i en annan, och vistas mycket av min tid i två kommuner till. Och min tanke var "Jag vill ha kommunspecifika saker som inte är för hela stockholm, utan även specifika för kommunerna jag är mycket i."

Detta har resulterat i att jag får 4 sms och 4 mail när det skickas ut saker till hela stockholm.

Och jag vet flera som har samma problem och stör sig på det.

Innan valkampanjen vore trevligt, för under den så kommer säkerligen det att skickas ut massor av saker.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Note: See TracQuery for help on using queries.