Ticket #554 (new Defekt) — at Initial Version

Opened 11 years ago

Last modified 8 years ago

Tommten

Reported by: Tommten Owned by: Richie
Priority: major Milestone: Innan Valet av L,K-listor
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Skapa en webbsida där alla riksdagskantidater presenteras och där man har möjlighet att ställa frågor till riksdagskandidaterna vad de tycker i olika frågor. För en närmare beskrivning, se här:
 http://forum.piratpartiet.se/Topic181603-87-1.aspx

För att se eventuella problem med detta se denna tråden på forumet:  http://forum.piratpartiet.se/Topic165379-110-1.aspx Ni får skippa förbi en hel den skitsnack i tråden tyvärr.

Frågeställningen är: Munkavle på partikandidater för att säkerställa att partiets åsikter inte blandas ihop med kandidaternas personliga ställningstaganden, eller låta kandidaterna uttrycka sig, bara de är tydliga med var som är deras personliga åsikt och partiets linje.

Note: See TracTickets for help on using tickets.