Ticket #612 (new Defekt) — at Initial Version

Opened 13 years ago

Last modified 10 years ago

Bara anonyma authors

Reported by: mini Owned by: Richie
Priority: major Milestone:
Component: Infopolitics Keywords:
Cc:

Description

December 9, 2009 by Anonymous

Alla feed items ser ut att vara skrivna av anonymous. Det bästa vore om man:

  1. Inte visade author-fältet alls
  2. Tydligare visade källans, med bild och namnet synligt i närheten av titelraden.
Note: See TracTickets for help on using tickets.