Timeline


and

06/17/11:

03:40 Ticket #1211 (Acceptera femsiffriga clearingnr) created by Gonte
PirateWeb förutsätter i dagsläget att clearingnr är fyrsiffriga, vilket i …

06/14/11:

13:26 Ticket #111 (Mailfunktion för att nå ut till både medlemmar och aktivister) closed by agnesson
fixed: Finns nu skicka till "members that are activists of..".
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.