wiki:WikiStart

Version 41 (modified by agnesson, 10 years ago) (diff)

--

Välkommen till Piratpartiets buggrapporteringsverktyg!

Här kan du:

Rapportera in fel

Ibland blir det fel. Berätta om upptäckta fel här så lagar vi. Tack!

Föreslå förbättringar

Har du en idé, eller sett något som kunde göras bättre? Du får gärna föreslå förbättringar. Försök gärna få med 3 pirater som stödjer idén, så ökar chansen markant att den blir genomförd.

Programmera

Om du kan programmera finns det förstås alltid något att göra! Titta på programmering samt gamla sidan  http://www2.piratpartiet.se/programmera för inspiration.

Se tickets per ämnesområde