Custom Query (102 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (1 - 100 of 102)

1 2

Component: PiratePad (5 matches)

Ticket Summary Status Owner Type Priority Milestone
#862 Piratepad.net i monitor-rutan på ppdrift new Richie Förbättring major --
#1222 (anpassning av) script som migrerar etherpad-dokument new Richie Uppgift major
#750 Paddhantering för inloggade assigned redhog Förbättring minor --
#825 Skapa "teams" assigned onm Förbättring minor --
#639 Importera .odt assigned redhog Förbättring trivial Innan Valkanpanjen 2014

Component: PirateWeb (41 matches)

Ticket Summary Status Owner Type Priority Milestone
#888 Fel länk i mail "Frivilliga som tilldelats dig." new JorgenL Defekt blocker --
#81 "Nollställa" välkomstbrev vid byte av funktionär assigned JorgenL Defekt critical Innan Valkanpanjen 2014
#752 Automatiskt kommunval saknas på https://pirateweb.net/Pages/v4/v3/Members/Add.aspx assigned JorgenL Defekt critical Innan Valkanpanjen 2014
#320 Kan inte assigna om frivilliga om ansvarig är utbytt assigned JorgenL Defekt major Innan EU-valet 2014
#516 Personer utan mail och mobil. new Todi Defekt major --
#618 Lista pubkey vid key people new Todi Defekt major --
#731 Lägga till underlag för expenses i efterhand new Todi Defekt major Innan Valkanpanjen 2014
#736 Felmeddelande när man avslår en attest new Todi Defekt major --
#737 Lägga till anledning när man avslår en attest new Todi Förbättring major
#757 Bättre säkerhet för medlemsregistret new Todi Förbättring major --
#766 Ignorera konton utan medlemskap vid "glömt lösen" new Todi Defekt major Innan Valet av L,K-listor
#807 Pren.inställningslänken saknas i textversion av utskick new Todi Defekt major Innan Riksdagsvalet 2014
#857 PGP-nyckel http://www.pirateweb.net new Todi Förbättring major --
#958 Behöver kunna döda fakturor assigned JorgenL Defekt major --
#966 Inget felmeddelande när kön ej väljs vid nyregistrering new JorgenL Defekt major --
#982 Skulder går in oberoende av attestering på cash advance new JorgenL Defekt major --
#987 Förhindra dubbelklick på ok vid medlemsregistrering new JorgenL Defekt major --
#990 Visa på registreringssidan vilken lokalavdelning man kommer tillhöra new JorgenL Förbättring major Innan Riksdagsvalet 2014
#999 Tilldela partimail utan att personen har en roll new JorgenL Förbättring major --
#1084 PW visar inte uppladdade filer vid felmeddelande new JorgenL Defekt major --
#1120 Clearingnummer begränsat till 4 siffror new JorgenL Defekt major
#1150 Fel när man bifogar kvitto till Claims i PW new JorgenL Defekt major
#1215 redigera mailkonton inom UP new JorgenL Förbättring major --
#1216 lista alla välkomstbrev new JorgenL Förbättring major
#1218 Fel föreningar listad under lokala kontaktuppgifter new JorgenL Förbättring major
#1249 SMS-meddelanden från Höstmötet försenade och konstiga svar new JorgenL Defekt major
#1288 Uppdatera Officers to contact new JorgenL Förbättring major Innan EU-valet 2014
#71 Redirect från http://m.pw.net till https://pw.net/m assigned JorgenL Förbättring minor
#116 Statistik (grafer) tex för ett bestämt tidsintervall new Todi Förbättring minor
#421 Snabbversion av "lägg till medlem"-sidan new Todi Förbättring minor
#581 Felaktigt flaggspel new Todi Defekt minor
#584 Officer volunteer mail går till fel Officers new Todi Defekt minor
#909 "Volunteer Timed Out" - mailen har inte rätt avsändare new JorgenL Defekt minor
#918 tre st av PW genererade crypto-nycklar new JorgenL Defekt minor
#959 Kunna byta T-Shirt Size new JorgenL Defekt minor --
#1027 Add membership för allt man är OrganisationX för new JorgenL Förbättring minor --
#1074 Lista alla välkomstmail new JorgenL Förbättring minor Innan Valkanpanjen 2014
#1083 Chattnick i PW new JorgenL Förbättring minor
#1217 find expiring memberships, fungerar endast på lokalavdelningsnivå new JorgenL Defekt minor Innan Riksdagsvalet 2014
#131 Extra information i mailutskick om nya medlemmar new Todi Förbättring trivial
#968 Låta PirateWeb-loggan länka till dashboard new JorgenL Förbättring trivial --

Component: Piratechat (XMPP) (3 matches)

Ticket Summary Status Owner Type Priority Milestone
#537 Formulera en migrera-bort-från-Skype-plan reopened Zash Uppgift major --
#954 XMPP over I2P new Zash Förbättring minor --
#1073 Kunna byta namn i webbchatten https://piratechat.net/ assigned SimonB. Förbättring minor

Component: Piratpartiet Live! (9 matches)

Ticket Summary Status Owner Type Priority Milestone
#1225 Anmälan för Pirre.eu till Piratpartiet Live! new mini Uppgift major
#1233 Pirate Times - www.piratetimes.net new mini Förbättring major
#1247 Piratmanifestet new mini Uppgift major Innan Valet av L,K-listor
#1250 Piratmanifestet new mini Förbättring major
#551 snabba upp Live! för både förstagångsbesökare och återkommande besökare accepted mini Förbättring minor
#763 Tillgänglighet för personer med läsproblem (synskada o dyslexi) accepted mini Förbättring minor
#1043 Förslag (topplista) accepted mini Förbättring minor --
#1064 Trångt på små skärmar accepted mini Defekt minor
#1114 Tips om ny blogg (http://www.usablogg.org/) accepted mini Förbättring minor

Component: Piratsupport (12 matches)

Ticket Summary Status Owner Type Priority Milestone
#1085 Mibew -Notifieringar trasiga i opera + Firefox 4.*(betorna/nattliga byggen) new dansve Defekt blocker --
#655 Enter-knappen funkar sådär i chattfönster new dansve Defekt major
#714 PiratsupportTray: rödkryss i chattfönster paj new olofb Defekt major
#743 Chrome/FF extension för Auto-away new dansve Defekt major
#744 PiratsupportTray v0.1.8 new olofb Defekt major
#809 Piratsupporttray: Följ samtal funkar inte new olofb Defekt major
#1113 Chatverktyget Mibew funkar bara ibland new dansve Defekt major
#658 Operatörer kan inte se vilka andra operatörer som är inloggade new dansve Förbättring minor --
#709 PiratesupportTray: visa away-ikon oftare assigned olofb Defekt minor
#710 PiratsupportTray: manuell away/online-val assigned olofb Förbättring minor
#713 PiratsupportTray: pling-ljud vid loginskärm new olofb Förbättring minor
#826 Tomt fält för besökarnamn ger loggproblem new dansve Defekt trivial

Component: Skypeboten (1 match)

Ticket Summary Status Owner Type Priority Milestone
#1106 Lägga in ny kanal new mini Förbättring major

Component: Trac (1 match)

Ticket Summary Status Owner Type Priority Milestone
#1065 Tracen borde köra Force-SSL assigned SimonB. Förbättring minor

Component: Valbokningen (14 matches)

Ticket Summary Status Owner Type Priority Milestone
#1204 Buggar i valsedelsamin new JorgenL Defekt blocker --
#925 Byta färg på lokalmarkör när distritutör är bokad. new JorgenL Förbättring major
#951 önskemål+frågor om valbokningen new JorgenL Förbättring major
#963 Valsedelsberäkning new JorgenL Förbättring major Innan Valkanpanjen 2014
#969 boka vallokaler låter inte en byta tab new JorgenL Defekt major --
#970 Bokning av "extralokaler - valdagen" finns inte? new JorgenL Defekt major --
#971 Visa postnr i närheten för att hitta medhjälpare new JorgenL Förbättring major
#978 Valsedels rapportering new JorgenL Förbättring major
#995 Länk på valsedelsbokningen till valsedelsstatestiken new JorgenL Förbättring major --
#1001 Personliga sidor new JorgenL Förbättring major --
#1005 Uppdatering av info: Lämnande av valsedlar i vallokalerna new JorgenL Förbättring major --
#1199 Går inte att boka vallokaler för valdagen new JorgenL Defekt major
#962 Visuell indikator i Boka Vallokaler new JorgenL Förbättring minor
#986 Klicka på "fortsätt" utan att välja kommun ger felmeddelande new JorgenL Defekt minor

Component: vBulletin(mötesplattformen) (14 matches)

Ticket Summary Status Owner Type Priority Milestone
#1274 Sammanfoga yrkanden new Johanmlg Defekt critical Vårmötet2013
#1275 förenkla administreringen av voteringar/yrkanden new Johanmlg Förbättring critical Höstmötet2013
#1258 I adminsystemet, kunna flytta yrkanden mellan motioner/proppar new Johanmlg Defekt major Vårmötet2013
#1267 I nomineringsmailet, ta med vem som har nominerat och varför new Johanmlg Förbättring major Höstmötet2013
#1272 Underlätta att lägga till / ta tillbaka sakpolitik/stadgar new Johanmlg Förbättring major
#1280 gamla voteringar i automatiska protokollfunktionen new Johanmlg Defekt major Höstmötet2013
#1282 resultat från voteringar finns under flera flikar new Johanmlg Defekt major Vårmötet2013
#1285 Diskutera politiska motioner inom samma kategori i klump new Johanmlg Defekt major
#1254 Publicera mer statistik om mötet new Johanmlg Förbättring minor Höstmötet2013
#1259 Exportera hela/delar av mötet till en pdf new Johanmlg Förbättring minor Höstmötet2013
#1260 Minska "så funkar det"-rutorna new Johanmlg Defekt minor Höstmötet2013
#1263 förbättra sidan för nominering new Johanmlg Förbättring minor Höstmötet2013
#1266 Visa vem som har nominerat en valbar kandidat new Johanmlg Förbättring minor Höstmötet2013
#1271 Sortera yrkanden i sifferordning new Johanmlg Defekt minor Höstmötet2013
(more results for this group on next page)
1 2
Note: See TracQuery for help on using queries.