Custom Query (17 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Status: assigned (2 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Resolution Created
#81 "Nollställa" välkomstbrev vid byte av funktionär JorgenL Defekt critical -- 13 years
#752 Automatiskt kommunval saknas på https://pirateweb.net/Pages/v4/v3/Members/Add.aspx JorgenL Defekt critical -- 12 years

Status: closed (13 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Resolution Created
#233 Välj mailutskick från flera områden. JorgenL Uppgift major fixed 13 years
#308 Samordnade epostutskick (DIGEST-funktionalitet) Todi Förbättring major wontfix 13 years
#434 ny funktionärsroll i pirateweb Todi Förbättring minor duplicate 12 years
#456 Sak- och inventarieregister i Pirateweb Todi Förbättring major wontfix 12 years
#459 Länk till funktionär från funktionärslistan Todi Defekt major wontfix 12 years
#568 Riktade utskicksgrupper i PW JorgenL Förbättring major wontfix 12 years
#586 Skapa med funktioner till Piretweb som Polls och handlingsportfölj Todi Förbättring major wontfix 12 years
#684 ansökan om registrering av lokalavdelning i Pirateweb Todi Uppgift major wontfix 12 years
#724 Gränssnitt för att redigera PM-adresser Todi Förbättring major fixed 12 years
#753 Schemalagda utskick Todi Förbättring major wontfix 12 years
#790 Skicka till aktivister funkar inte Todi Defekt major worksforme 12 years
#1038 Markera medlemmar som "aktiveras" JorgenL Förbättring major wontfix 11 years
#1045 Server Error in '/' Application vid borttagande av medlemskap JorgenL Defekt critical fixed 11 years

Status: new (2 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Resolution Created
#731 Lägga till underlag för expenses i efterhand Todi Defekt major -- 12 years
#1074 Lista alla välkomstmail JorgenL Förbättring minor -- 11 years
Note: See TracQuery for help on using queries.