Custom Query (5 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Status: closed (5 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Resolution Created
#289 Event Calender på press.pp.se mini Förbättring critical wontfix 12 years
#264 Svåranvända menyer på hemsidan mini Defekt major fixed 12 years
#318 Lathund vid misstänkt valsedelsfusk kraschar Jens Ayton Defekt major wontfix 12 years
#31 Överliggande menyrad / tab-bar för *alla* PP-verktyg mini Förbättring minor wontfix 13 years
#315 Möjlighet att länka till valsedelschatten mini Förbättring minor invalid 12 years
Note: See TracQuery for help on using queries.