Custom Query (15 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Status: assigned (1 match)

Ticket Summary Owner Type Priority Resolution Created
#320 Kan inte assigna om frivilliga om ansvarig är utbytt JorgenL Defekt major -- 12 years

Status: closed (13 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Resolution Created
#103 Lista i Pirateweb vilka som har funktionärsroller Todi Förbättring critical onhold 13 years
#375 Mailutskick till funktionärer verkar inte gå ut. Todi Defekt critical fixed 12 years
#577 "Avsluta prenumeration" direkt i mailutskicken Todi Förbättring critical fixed 12 years
#67 Problem med inloggning på pirateweb när man har dubbla konton Todi Defekt major onhold 13 years
#91 Undersökning efter medlemsregistrering Todi Förbättring major wontfix 13 years
#111 Mailfunktion för att nå ut till både medlemmar och aktivister Todi Förbättring major fixed 13 years
#133 Fixa så DL´s listas på piratpartiet lokalt kartan Todi Förbättring major fixed 12 years
#271 Problem med inloggning via ValidateTicket.aspx Todi Defekt major fixed 12 years
#741 mobil enhet Todi Defekt major wontfix 12 years
#34 Mobilt interface för Pirateweb Todi Förbättring minor fixed 13 years
#109 Sammanslagning av välkomstmail Todi Förbättring minor wontfix 13 years
#142 Kommunledare bör få en kopia av utskick gjorda av andra kommunledare i samma valdistrikt Todi Förbättring minor wontfix 12 years
#279 Visa vilka som är aktivister Todi Förbättring minor worksforme 12 years

Status: new (1 match)

Ticket Summary Owner Type Priority Resolution Created
#1288 Uppdatera Officers to contact JorgenL Förbättring major -- 8 years
Note: See TracQuery for help on using queries.