Custom Query (35 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Status: closed (35 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Resolution Created
#154 Ingen info om "funktionär" & dålig länk i bekräftelse email larsl Defekt blocker fixed 12 years
#209 Utlandet? speakman Defekt blocker onhold 12 years
#321 Önskar kunna lägga in folk via admingränssnittet speakman Förbättring blocker fixed 12 years
#159 Förslag på textändringar i hjälpen speakman Förbättring critical fixed 12 years
#253 Vallokaler är bokade men visar inte det! speakman Defekt critical invalid 12 years
#254 Se vilka partimedlemmar som bor nära en vallokal speakman Förbättring critical wontfix 12 years
#319 Institutionsröstning speakman Defekt critical onhold 12 years
#324 Öppettidsändringar i Aneby speakman Uppgift critical fixed 12 years
#194 Lägg in separata valsedelsansvariga speakman Förbättring major fixed 12 years
#208 Valsedlar för vallokaler utomlands speakman Förbättring major onhold 12 years
#213 Min zoom när man trycker på "<< Tillbaka till kommunsidan" speakman Defekt major worksforme 12 years
#215 Felaktig sortering av vallokalsnamn speakman Defekt major fixed 12 years
#221 Flera valkretsar i samma lokal speakman Defekt major fixed 12 years
#222 Samma kordinater på vallokaler. speakman Defekt major wontfix 12 years
#224 Platser existerar ej på kartan speakman Defekt major wontfix 12 years
#256 Information om namn på vallokal speakman Förbättring major fixed 12 years
#266 iframe med "Här finns det pp-sedlar" speakman Defekt major onhold 12 years
#278 Fel koordinater för Ekorrens förskola, Riddarhyttan speakman Defekt major fixed 12 years
#299 Ändra sidnamnen till något mer dynamiskt speakman Defekt major fixed 12 years
#304 Fel på valsidan speakman Defekt major wontfix 12 years
#306 Avbokning av bokade personer i admin speakman Förbättring major wontfix 12 years
#309 Ändring av volontär speakman Förbättring major fixed 12 years
#314 Wikilänkar till infosidan speakman Förbättring major fixed 12 years
#153 Oöverskådligt lång lista speakman Förbättring minor fixed 12 years
#173 Utskicket om att någon bokat en lokal med din e-post blandar engelska och svenska speakman Defekt minor fixed 12 years
#174 Funktion för medianpunkt av vallokaler i kommunen leoerlandsson Förbättring minor fixed 12 years
#181 Två vallokaler liknar varandra... speakman Förbättring minor fixed 12 years
#182 parsnings fel bland öppettiderna speakman Defekt minor fixed 12 years
#219 vallokaler malmö, karta visar fel adress speakman Defekt minor fixed 12 years
#228 Statistik på Vallokalsidan speakman Förbättring minor invalid 12 years
#248 Beskrivning av värdrollen speakman Förbättring minor fixed 12 years
#281 "Brevlådeutseendet" speakman Defekt minor fixed 12 years
#285 en featurereq speakman Förbättring minor fixed 12 years
#180 missat ord speakman Defekt trivial fixed 12 years
#207 info@bengtcarlstrom.se speakman Defekt trivial invalid 12 years
Note: See TracQuery for help on using queries.