Custom Query (11 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Status: new (11 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Resolution
#1275 förenkla administreringen av voteringar/yrkanden Johanmlg Förbättring critical vBulletin(mötesplattformen) --
#1267 I nomineringsmailet, ta med vem som har nominerat och varför Johanmlg Förbättring major vBulletin(mötesplattformen) --
#1280 gamla voteringar i automatiska protokollfunktionen Johanmlg Defekt major vBulletin(mötesplattformen) --
#1254 Publicera mer statistik om mötet Johanmlg Förbättring minor vBulletin(mötesplattformen) --
#1259 Exportera hela/delar av mötet till en pdf Johanmlg Förbättring minor vBulletin(mötesplattformen) --
#1260 Minska "så funkar det"-rutorna Johanmlg Defekt minor vBulletin(mötesplattformen) --
#1263 förbättra sidan för nominering Johanmlg Förbättring minor vBulletin(mötesplattformen) --
#1266 Visa vem som har nominerat en valbar kandidat Johanmlg Förbättring minor vBulletin(mötesplattformen) --
#1271 Sortera yrkanden i sifferordning Johanmlg Defekt minor vBulletin(mötesplattformen) --
#1283 Gilla inlägg - notifiering/statistik Johanmlg Defekt minor vBulletin(mötesplattformen) --
#1276 Skapa voteringsordning per motion och visa den där, och i en sammanslagning Johanmlg Förbättring trivial vBulletin(mötesplattformen) --
Note: See TracQuery for help on using queries.