Custom Query (57 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Status: assigned (1 match)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Resolution
#320 Kan inte assigna om frivilliga om ansvarig är utbytt JorgenL Defekt major PirateWeb --

Status: closed (55 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Resolution
#154 Ingen info om "funktionär" & dålig länk i bekräftelse email larsl Defekt blocker Valbokningen fixed
#209 Utlandet? speakman Defekt blocker Valbokningen onhold
#321 Önskar kunna lägga in folk via admingränssnittet speakman Förbättring blocker Valbokningen fixed
#103 Lista i Pirateweb vilka som har funktionärsroller Todi Förbättring critical PirateWeb onhold
#159 Förslag på textändringar i hjälpen speakman Förbättring critical Valbokningen fixed
#253 Vallokaler är bokade men visar inte det! speakman Defekt critical Valbokningen invalid
#254 Se vilka partimedlemmar som bor nära en vallokal speakman Förbättring critical Valbokningen wontfix
#289 Event Calender på press.pp.se mini Förbättring critical Hemsidan wontfix
#319 Institutionsröstning speakman Defekt critical Valbokningen onhold
#324 Öppettidsändringar i Aneby speakman Uppgift critical Valbokningen fixed
#375 Mailutskick till funktionärer verkar inte gå ut. Todi Defekt critical PirateWeb fixed
#577 "Avsluta prenumeration" direkt i mailutskicken Todi Förbättring critical PirateWeb fixed
#26 Få in twittersvar till @ppledningsgrupp till skypechatten speakman Förbättring major Skypeboten fixed
#58 Husvagn på Sturkö Hammar Uppgift major Husvagnsprojektet wontfix
#67 Problem med inloggning på pirateweb när man har dubbla konton Todi Defekt major PirateWeb onhold
#91 Undersökning efter medlemsregistrering Todi Förbättring major PirateWeb wontfix
#111 Mailfunktion för att nå ut till både medlemmar och aktivister Todi Förbättring major PirateWeb fixed
#133 Fixa så DL´s listas på piratpartiet lokalt kartan Todi Förbättring major PirateWeb fixed
#194 Lägg in separata valsedelsansvariga speakman Förbättring major Valbokningen fixed
#208 Valsedlar för vallokaler utomlands speakman Förbättring major Valbokningen onhold
#213 Min zoom när man trycker på "<< Tillbaka till kommunsidan" speakman Defekt major Valbokningen worksforme
#215 Felaktig sortering av vallokalsnamn speakman Defekt major Valbokningen fixed
#221 Flera valkretsar i samma lokal speakman Defekt major Valbokningen fixed
#222 Samma kordinater på vallokaler. speakman Defekt major Valbokningen wontfix
#224 Platser existerar ej på kartan speakman Defekt major Valbokningen wontfix
#256 Information om namn på vallokal speakman Förbättring major Valbokningen fixed
#264 Svåranvända menyer på hemsidan mini Defekt major Hemsidan fixed
#266 iframe med "Här finns det pp-sedlar" speakman Defekt major Valbokningen onhold
#271 Problem med inloggning via ValidateTicket.aspx Todi Defekt major PirateWeb fixed
#278 Fel koordinater för Ekorrens förskola, Riddarhyttan speakman Defekt major Valbokningen fixed
#299 Ändra sidnamnen till något mer dynamiskt speakman Defekt major Valbokningen fixed
#304 Fel på valsidan speakman Defekt major Valbokningen wontfix
#306 Avbokning av bokade personer i admin speakman Förbättring major Valbokningen wontfix
#309 Ändring av volontär speakman Förbättring major Valbokningen fixed
#314 Wikilänkar till infosidan speakman Förbättring major Valbokningen fixed
#318 Lathund vid misstänkt valsedelsfusk kraschar Jens Ayton Defekt major Hemsidan wontfix
#741 mobil enhet Todi Defekt major PirateWeb wontfix
#31 Överliggande menyrad / tab-bar för *alla* PP-verktyg mini Förbättring minor Hemsidan wontfix
#34 Mobilt interface för Pirateweb Todi Förbättring minor PirateWeb fixed
#109 Sammanslagning av välkomstmail Todi Förbättring minor PirateWeb wontfix
#142 Kommunledare bör få en kopia av utskick gjorda av andra kommunledare i samma valdistrikt Todi Förbättring minor PirateWeb wontfix
#153 Oöverskådligt lång lista speakman Förbättring minor Valbokningen fixed
#173 Utskicket om att någon bokat en lokal med din e-post blandar engelska och svenska speakman Defekt minor Valbokningen fixed
#174 Funktion för medianpunkt av vallokaler i kommunen leoerlandsson Förbättring minor Valbokningen fixed
#181 Två vallokaler liknar varandra... speakman Förbättring minor Valbokningen fixed
#182 parsnings fel bland öppettiderna speakman Defekt minor Valbokningen fixed
#219 vallokaler malmö, karta visar fel adress speakman Defekt minor Valbokningen fixed
#228 Statistik på Vallokalsidan speakman Förbättring minor Valbokningen invalid
#248 Beskrivning av värdrollen speakman Förbättring minor Valbokningen fixed
#279 Visa vilka som är aktivister Todi Förbättring minor PirateWeb worksforme
#281 "Brevlådeutseendet" speakman Defekt minor Valbokningen fixed
#285 en featurereq speakman Förbättring minor Valbokningen fixed
#315 Möjlighet att länka till valsedelschatten mini Förbättring minor Hemsidan invalid
#180 missat ord speakman Defekt trivial Valbokningen fixed
#207 info@bengtcarlstrom.se speakman Defekt trivial Valbokningen invalid

Status: new (1 match)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Resolution
#1288 Uppdatera Officers to contact JorgenL Förbättring major PirateWeb --
Note: See TracQuery for help on using queries.