Custom Query (8 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Status: closed (6 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Resolution
#336 Skicka mail till alla medlemmar i träfflista "Sök medlem" Todi Förbättring major PirateWeb fixed
#441 Medlemspolls Todi Förbättring major PirateWeb wontfix
#554 Webbsida som samlar in och sammanställer frågor till våra riksdagskandidater Richie Defekt major Hemsidan invalid
#622 Kan inte lägga till kandidater i listan och bilder saknas Todi Defekt major PirateWeb wontfix
#540 "Tumme upp" på forumet Richie Förbättring minor Ideer fixed
#907 Hemsidan om lokalvalen Richie Förbättring trivial Hemsidan wontfix

Status: new (2 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Resolution
#766 Ignorera konton utan medlemskap vid "glömt lösen" Todi Defekt major PirateWeb --
#1247 Piratmanifestet mini Uppgift major Piratpartiet Live! --
Note: See TracQuery for help on using queries.