Custom Query (31 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Status: assigned (3 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Resolution
#81 "Nollställa" välkomstbrev vid byte av funktionär JorgenL Defekt critical PirateWeb --
#752 Automatiskt kommunval saknas på https://pirateweb.net/Pages/v4/v3/Members/Add.aspx JorgenL Defekt critical PirateWeb --
#639 Importera .odt redhog Förbättring trivial PiratePad --

Status: closed (25 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Resolution
#373 Saknas referenser till domar på http://www.piratpartiet.se/politik/mjukvarupatent mini Defekt critical Hemsidan invalid
#1045 Server Error in '/' Application vid borttagande av medlemskap JorgenL Defekt critical PirateWeb fixed
#233 Välj mailutskick från flera områden. JorgenL Uppgift major PirateWeb fixed
#308 Samordnade epostutskick (DIGEST-funktionalitet) Todi Förbättring major PirateWeb wontfix
#379 Åsikter om PP's webbsida mini Förbättring major Hemsidan invalid
#456 Sak- och inventarieregister i Pirateweb Todi Förbättring major PirateWeb wontfix
#459 Länk till funktionär från funktionärslistan Todi Defekt major PirateWeb wontfix
#568 Riktade utskicksgrupper i PW JorgenL Förbättring major PirateWeb wontfix
#586 Skapa med funktioner till Piretweb som Polls och handlingsportfölj Todi Förbättring major PirateWeb wontfix
#653 Arkivera lokala mailutskick i forumet JorgenL Förbättring major vBulletin(mötesplattformen) wontfix
#684 ansökan om registrering av lokalavdelning i Pirateweb Todi Uppgift major PirateWeb wontfix
#724 Gränssnitt för att redigera PM-adresser Todi Förbättring major PirateWeb fixed
#753 Schemalagda utskick Todi Förbättring major PirateWeb wontfix
#790 Skicka till aktivister funkar inte Todi Defekt major PirateWeb worksforme
#822 Piratpartiet, Flattr och donera pengar Gonte Förbättring major Ideer fixed
#1034 Ett lättöverskådligt kalendarium på piratpartiet.se Richie Uppgift major Hemsidan invalid
#1038 Markera medlemmar som "aktiveras" JorgenL Förbättring major PirateWeb wontfix
#1063 Minska mängden PP-webbtjänster som kör på gamla system (=minska hack-risker & allmän belastning på admin-gänget) Richie Uppgift major Hemsidan invalid
#1079 Hemsidan kan inte nås över HTTPS onm Defekt major Hemsidan invalid
#25 central inloggning? mini Defekt minor Hemsidan wontfix
#434 ny funktionärsroll i pirateweb Todi Förbättring minor PirateWeb duplicate
#593 Opinionsmätningar Richie Förbättring minor Hemsidan wontfix
#860 skapa proxy för TPB Richie Uppgift minor Ideer wontfix
#897 Engelsk(internationell besökare) version av suport länken på http://www.piratpartiet.se/international/ Richie Förbättring minor Hemsidan wontfix
#898 Förbättrat innehåll på piratpartiet.se/faq Richie Förbättring minor Hemsidan invalid

Status: new (3 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Resolution
#731 Lägga till underlag för expenses i efterhand Todi Defekt major PirateWeb --
#963 Valsedelsberäkning JorgenL Förbättring major Valbokningen --
#1074 Lista alla välkomstmail JorgenL Förbättring minor PirateWeb --
Note: See TracQuery for help on using queries.