Custom Query (20 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Status: closed (17 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Resolution
#1265 Förtydliga hur jämka fungerar Johanmlg Defekt critical vBulletin(mötesplattformen) fixed
#1268 adminsidan av nomineringar: Kunna ändra/lägga till mail/telefonnummer Johanmlg Förbättring critical vBulletin(mötesplattformen) fixed
#1277 Motivera jämkning Johanmlg Förbättring critical vBulletin(mötesplattformen) fixed
#1251 Automatiskt mailutskick till kandidater när ny fråga har kommit in Johanmlg Förbättring major vBulletin(mötesplattformen) fixed
#1252 Sätta status "behandlas ej" på yrkanden som är avslagsyrkanden/ligger utanför området Johanmlg Förbättring major vBulletin(mötesplattformen) fixed
#1253 Ändra texten "Yrkandet har deltagit i delvoteringar" Johanmlg Förbättring major vBulletin(mötesplattformen) fixed
#1255 I adminsystemet, första proppen ska heta P01, inte P1. Johanmlg Defekt major vBulletin(mötesplattformen) fixed
#1257 Möjlighet för deltagarna att "rapportera" ett yrkande Johanmlg Defekt major vBulletin(mötesplattformen) fixed
#1262 förbättra huvudinlägg, eller ta bort Johanmlg Förbättring major vBulletin(mötesplattformen) fixed
#1269 Visa och dölj listan för samtliga nominerade Johanmlg Förbättring major vBulletin(mötesplattformen) fixed
#1270 Bekräftelsemail på inskickad motion Johanmlg Förbättring major vBulletin(mötesplattformen) fixed
#1278 förhandsgranska på motioner och nomieringar Johanmlg Defekt major vBulletin(mötesplattformen) fixed
#1281 slimma inlägget. Ta bort signaturer mm Johanmlg Defekt major vBulletin(mötesplattformen) fixed
#1284 Gilla inlägget: ta bort radbryt Johanmlg Defekt major vBulletin(mötesplattformen) fixed
#1286 visa "mina kontaktuppgifter" Johanmlg Defekt major vBulletin(mötesplattformen) fixed
#1287 Information om man skriver för kort motivering till yrkanden Johanmlg Defekt major vBulletin(mötesplattformen) fixed
#1264 Änrda texten på svarssidan efter att man har accepterat en nominering Johanmlg Defekt minor vBulletin(mötesplattformen) fixed

Status: new (3 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Resolution
#1274 Sammanfoga yrkanden Johanmlg Defekt critical vBulletin(mötesplattformen) --
#1258 I adminsystemet, kunna flytta yrkanden mellan motioner/proppar Johanmlg Defekt major vBulletin(mötesplattformen) --
#1282 resultat från voteringar finns under flera flikar Johanmlg Defekt major vBulletin(mötesplattformen) --
Note: See TracQuery for help on using queries.