Custom Query (17 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Status: closed (14 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Resolution
#1059 Funktionärs hemsida , som första steg på wp-blogg eller dylikt för att svärma ihop material. Richie Förbättring major Hemsidan onhold
#1206 Visa flattr-knapp vid varje inlägg Richie Förbättring major Hemsidan fixed
#1223 Vad vill du? -sida för att hjälpa inkommande volontärer Richie Uppgift major Hemsidan invalid
#23 HTML i lokala mail somebody Förbättring minor PirateWeb fixed
#523 Slå ihop alla välkomstmail till ett! Todi Förbättring major PirateWeb wontfix
#524 Custom roller i pirateweb Todi Förbättring major PirateWeb wontfix
#535 Volontärer assignas på person och ej på funktion som VL/KL Todi Defekt major PirateWeb duplicate
#542 Kunna skicka mail till mer valda grupper i Pirateweb, samt bifoga filer Todi Förbättring major PirateWeb wontfix
#623 Ny intresseanmälning för nya medlemmar Todi Förbättring major PirateWeb wontfix
#640 Förbättrad volontärlista / API / GIS-applikationer Todi Förbättring major PirateWeb invalid, multipletickets
#748 Flexiblare inställningar för vilka utskick man får Todi Förbättring major PirateWeb wontfix
#786 Auto-uppdatera budgetägare JorgenL Defekt major PirateWeb wontfix
#1024 Mejl från PW ska vara begripliga JorgenL Förbättring major PirateWeb worksforme
#1050 Tappad fil JorgenL Defekt major PirateWeb wontfix

Status: new (3 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Resolution
#807 Pren.inställningslänken saknas i textversion av utskick Todi Defekt major PirateWeb --
#990 Visa på registreringssidan vilken lokalavdelning man kommer tillhöra JorgenL Förbättring major PirateWeb --
#1217 find expiring memberships, fungerar endast på lokalavdelningsnivå JorgenL Defekt minor PirateWeb --
Note: See TracQuery for help on using queries.