Custom Query (2 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Priority Milestone
#41 Stödsystem för projektgrupper / kluster new Richie Uppgift major --
#1221 Skapa ett bra omhändertagande av (teknik-) volontärer new Richie Uppgift major
Note: See TracQuery for help on using queries.