Custom Query (3 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Priority Milestone
#537 Formulera en migrera-bort-från-Skype-plan reopened Zash Uppgift major --
#954 XMPP over I2P new Zash Förbättring minor --
#1073 Kunna byta namn i webbchatten https://piratechat.net/ assigned SimonB. Förbättring minor
Note: See TracQuery for help on using queries.