Custom Query (9 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Priority Milestone
#1225 Anmälan för Pirre.eu till Piratpartiet Live! new mini Uppgift major
#1233 Pirate Times - www.piratetimes.net new mini Förbättring major
#1247 Piratmanifestet new mini Uppgift major Innan Valet av L,K-listor
#1250 Piratmanifestet new mini Förbättring major
#551 snabba upp Live! för både förstagångsbesökare och återkommande besökare accepted mini Förbättring minor
#763 Tillgänglighet för personer med läsproblem (synskada o dyslexi) accepted mini Förbättring minor
#1043 Förslag (topplista) accepted mini Förbättring minor --
#1064 Trångt på små skärmar accepted mini Defekt minor
#1114 Tips om ny blogg (http://www.usablogg.org/) accepted mini Förbättring minor
Note: See TracQuery for help on using queries.