Custom Query (14 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Priority Milestone
#925 Byta färg på lokalmarkör när distritutör är bokad. new JorgenL Förbättring major
#951 önskemål+frågor om valbokningen new JorgenL Förbättring major
#962 Visuell indikator i Boka Vallokaler new JorgenL Förbättring minor
#963 Valsedelsberäkning new JorgenL Förbättring major Innan Valkanpanjen 2014
#969 boka vallokaler låter inte en byta tab new JorgenL Defekt major --
#970 Bokning av "extralokaler - valdagen" finns inte? new JorgenL Defekt major --
#971 Visa postnr i närheten för att hitta medhjälpare new JorgenL Förbättring major
#978 Valsedels rapportering new JorgenL Förbättring major
#986 Klicka på "fortsätt" utan att välja kommun ger felmeddelande new JorgenL Defekt minor
#995 Länk på valsedelsbokningen till valsedelsstatestiken new JorgenL Förbättring major --
#1001 Personliga sidor new JorgenL Förbättring major --
#1005 Uppdatering av info: Lämnande av valsedlar i vallokalerna new JorgenL Förbättring major --
#1199 Går inte att boka vallokaler för valdagen new JorgenL Defekt major
#1204 Buggar i valsedelsamin new JorgenL Defekt blocker --
Note: See TracQuery for help on using queries.