Custom Query (16 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Type Priority Milestone Component
#1274 Sammanfoga yrkanden new Defekt critical Vårmötet2013 vBulletin(mötesplattformen)
#1275 förenkla administreringen av voteringar/yrkanden new Förbättring critical Höstmötet2013 vBulletin(mötesplattformen)
#1258 I adminsystemet, kunna flytta yrkanden mellan motioner/proppar new Defekt major Vårmötet2013 vBulletin(mötesplattformen)
#1267 I nomineringsmailet, ta med vem som har nominerat och varför new Förbättring major Höstmötet2013 vBulletin(mötesplattformen)
#1272 Underlätta att lägga till / ta tillbaka sakpolitik/stadgar new Förbättring major vBulletin(mötesplattformen)
#1280 gamla voteringar i automatiska protokollfunktionen new Defekt major Höstmötet2013 vBulletin(mötesplattformen)
#1282 resultat från voteringar finns under flera flikar new Defekt major Vårmötet2013 vBulletin(mötesplattformen)
#1285 Diskutera politiska motioner inom samma kategori i klump new Defekt major vBulletin(mötesplattformen)
#1254 Publicera mer statistik om mötet new Förbättring minor Höstmötet2013 vBulletin(mötesplattformen)
#1259 Exportera hela/delar av mötet till en pdf new Förbättring minor Höstmötet2013 vBulletin(mötesplattformen)
#1260 Minska "så funkar det"-rutorna new Defekt minor Höstmötet2013 vBulletin(mötesplattformen)
#1263 förbättra sidan för nominering new Förbättring minor Höstmötet2013 vBulletin(mötesplattformen)
#1266 Visa vem som har nominerat en valbar kandidat new Förbättring minor Höstmötet2013 vBulletin(mötesplattformen)
#1271 Sortera yrkanden i sifferordning new Defekt minor Höstmötet2013 vBulletin(mötesplattformen)
#1283 Gilla inlägg - notifiering/statistik new Defekt minor Höstmötet2013 vBulletin(mötesplattformen)
#1276 Skapa voteringsordning per motion och visa den där, och i en sammanslagning new Förbättring trivial Höstmötet2013 vBulletin(mötesplattformen)
Note: See TracQuery for help on using queries.