Custom Query (41 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Type Priority Milestone Component
#888 Fel länk i mail "Frivilliga som tilldelats dig." new Defekt blocker -- PirateWeb
#1204 Buggar i valsedelsamin new Defekt blocker -- Valbokningen
#81 "Nollställa" välkomstbrev vid byte av funktionär assigned Defekt critical Innan Valkanpanjen 2014 PirateWeb
#752 Automatiskt kommunval saknas på https://pirateweb.net/Pages/v4/v3/Members/Add.aspx assigned Defekt critical Innan Valkanpanjen 2014 PirateWeb
#320 Kan inte assigna om frivilliga om ansvarig är utbytt assigned Defekt major Innan EU-valet 2014 PirateWeb
#925 Byta färg på lokalmarkör när distritutör är bokad. new Förbättring major Valbokningen
#951 önskemål+frågor om valbokningen new Förbättring major Valbokningen
#958 Behöver kunna döda fakturor assigned Defekt major -- PirateWeb
#963 Valsedelsberäkning new Förbättring major Innan Valkanpanjen 2014 Valbokningen
#966 Inget felmeddelande när kön ej väljs vid nyregistrering new Defekt major -- PirateWeb
#969 boka vallokaler låter inte en byta tab new Defekt major -- Valbokningen
#970 Bokning av "extralokaler - valdagen" finns inte? new Defekt major -- Valbokningen
#971 Visa postnr i närheten för att hitta medhjälpare new Förbättring major Valbokningen
#978 Valsedels rapportering new Förbättring major Valbokningen
#982 Skulder går in oberoende av attestering på cash advance new Defekt major -- PirateWeb
#987 Förhindra dubbelklick på ok vid medlemsregistrering new Defekt major -- PirateWeb
#990 Visa på registreringssidan vilken lokalavdelning man kommer tillhöra new Förbättring major Innan Riksdagsvalet 2014 PirateWeb
#995 Länk på valsedelsbokningen till valsedelsstatestiken new Förbättring major -- Valbokningen
#999 Tilldela partimail utan att personen har en roll new Förbättring major -- PirateWeb
#1001 Personliga sidor new Förbättring major -- Valbokningen
#1005 Uppdatering av info: Lämnande av valsedlar i vallokalerna new Förbättring major -- Valbokningen
#1084 PW visar inte uppladdade filer vid felmeddelande new Defekt major -- PirateWeb
#1120 Clearingnummer begränsat till 4 siffror new Defekt major PirateWeb
#1150 Fel när man bifogar kvitto till Claims i PW new Defekt major PirateWeb
#1199 Går inte att boka vallokaler för valdagen new Defekt major Valbokningen
#1215 redigera mailkonton inom UP new Förbättring major -- PirateWeb
#1216 lista alla välkomstbrev new Förbättring major PirateWeb
#1218 Fel föreningar listad under lokala kontaktuppgifter new Förbättring major PirateWeb
#1249 SMS-meddelanden från Höstmötet försenade och konstiga svar new Defekt major PirateWeb
#1288 Uppdatera Officers to contact new Förbättring major Innan EU-valet 2014 PirateWeb
#71 Redirect från http://m.pw.net till https://pw.net/m assigned Förbättring minor PirateWeb
#909 "Volunteer Timed Out" - mailen har inte rätt avsändare new Defekt minor PirateWeb
#918 tre st av PW genererade crypto-nycklar new Defekt minor PirateWeb
#959 Kunna byta T-Shirt Size new Defekt minor -- PirateWeb
#962 Visuell indikator i Boka Vallokaler new Förbättring minor Valbokningen
#986 Klicka på "fortsätt" utan att välja kommun ger felmeddelande new Defekt minor Valbokningen
#1027 Add membership för allt man är OrganisationX för new Förbättring minor -- PirateWeb
#1074 Lista alla välkomstmail new Förbättring minor Innan Valkanpanjen 2014 PirateWeb
#1083 Chattnick i PW new Förbättring minor PirateWeb
#1217 find expiring memberships, fungerar endast på lokalavdelningsnivå new Defekt minor Innan Riksdagsvalet 2014 PirateWeb
#968 Låta PirateWeb-loggan länka till dashboard new Förbättring trivial -- PirateWeb
Note: See TracQuery for help on using queries.