Custom Query (4 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Type Priority Milestone Component
#41 Stödsystem för projektgrupper / kluster new Uppgift major -- Ideer
#862 Piratepad.net i monitor-rutan på ppdrift new Förbättring major -- PiratePad
#1221 Skapa ett bra omhändertagande av (teknik-) volontärer new Uppgift major Ideer
#1222 (anpassning av) script som migrerar etherpad-dokument new Uppgift major PiratePad
Note: See TracQuery for help on using queries.