Custom Query (14 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Type Priority Milestone Component
#516 Personer utan mail och mobil. new Defekt major -- PirateWeb
#618 Lista pubkey vid key people new Defekt major -- PirateWeb
#731 Lägga till underlag för expenses i efterhand new Defekt major Innan Valkanpanjen 2014 PirateWeb
#736 Felmeddelande när man avslår en attest new Defekt major -- PirateWeb
#737 Lägga till anledning när man avslår en attest new Förbättring major PirateWeb
#757 Bättre säkerhet för medlemsregistret new Förbättring major -- PirateWeb
#766 Ignorera konton utan medlemskap vid "glömt lösen" new Defekt major Innan Valet av L,K-listor PirateWeb
#807 Pren.inställningslänken saknas i textversion av utskick new Defekt major Innan Riksdagsvalet 2014 PirateWeb
#857 PGP-nyckel http://www.pirateweb.net new Förbättring major -- PirateWeb
#116 Statistik (grafer) tex för ett bestämt tidsintervall new Förbättring minor PirateWeb
#421 Snabbversion av "lägg till medlem"-sidan new Förbättring minor PirateWeb
#581 Felaktigt flaggspel new Defekt minor PirateWeb
#584 Officer volunteer mail går till fel Officers new Defekt minor PirateWeb
#131 Extra information i mailutskick om nya medlemmar new Förbättring trivial PirateWeb
Note: See TracQuery for help on using queries.