Custom Query (10 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Type Priority Milestone Component
#1106 Lägga in ny kanal new Förbättring major Skypeboten
#1225 Anmälan för Pirre.eu till Piratpartiet Live! new Uppgift major Piratpartiet Live!
#1233 Pirate Times - www.piratetimes.net new Förbättring major Piratpartiet Live!
#1247 Piratmanifestet new Uppgift major Innan Valet av L,K-listor Piratpartiet Live!
#1250 Piratmanifestet new Förbättring major Piratpartiet Live!
#551 snabba upp Live! för både förstagångsbesökare och återkommande besökare accepted Förbättring minor Piratpartiet Live!
#763 Tillgänglighet för personer med läsproblem (synskada o dyslexi) accepted Förbättring minor Piratpartiet Live!
#1043 Förslag (topplista) accepted Förbättring minor -- Piratpartiet Live!
#1064 Trångt på små skärmar accepted Defekt minor Piratpartiet Live!
#1114 Tips om ny blogg (http://www.usablogg.org/) accepted Förbättring minor Piratpartiet Live!
Note: See TracQuery for help on using queries.