Custom Query (3 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Milestone Priority
#888 Fel länk i mail "Frivilliga som tilldelats dig." new JorgenL Defekt -- blocker
#1085 Mibew -Notifieringar trasiga i opera + Firefox 4.*(betorna/nattliga byggen) new dansve Defekt -- blocker
#1204 Buggar i valsedelsamin new JorgenL Defekt -- blocker
Note: See TracQuery for help on using queries.