Custom Query (35 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Milestone Component
#750 Paddhantering för inloggade assigned redhog Förbättring -- PiratePad
#825 Skapa "teams" assigned onm Förbättring -- PiratePad
#71 Redirect från http://m.pw.net till https://pw.net/m assigned JorgenL Förbättring PirateWeb
#116 Statistik (grafer) tex för ett bestämt tidsintervall new Todi Förbättring PirateWeb
#421 Snabbversion av "lägg till medlem"-sidan new Todi Förbättring PirateWeb
#581 Felaktigt flaggspel new Todi Defekt PirateWeb
#584 Officer volunteer mail går till fel Officers new Todi Defekt PirateWeb
#909 "Volunteer Timed Out" - mailen har inte rätt avsändare new JorgenL Defekt PirateWeb
#918 tre st av PW genererade crypto-nycklar new JorgenL Defekt PirateWeb
#959 Kunna byta T-Shirt Size new JorgenL Defekt -- PirateWeb
#1027 Add membership för allt man är OrganisationX för new JorgenL Förbättring -- PirateWeb
#1074 Lista alla välkomstmail new JorgenL Förbättring Innan Valkanpanjen 2014 PirateWeb
#1083 Chattnick i PW new JorgenL Förbättring PirateWeb
#1217 find expiring memberships, fungerar endast på lokalavdelningsnivå new JorgenL Defekt Innan Riksdagsvalet 2014 PirateWeb
#954 XMPP over I2P new Zash Förbättring -- Piratechat (XMPP)
#1073 Kunna byta namn i webbchatten https://piratechat.net/ assigned SimonB. Förbättring Piratechat (XMPP)
#551 snabba upp Live! för både förstagångsbesökare och återkommande besökare accepted mini Förbättring Piratpartiet Live!
#763 Tillgänglighet för personer med läsproblem (synskada o dyslexi) accepted mini Förbättring Piratpartiet Live!
#1043 Förslag (topplista) accepted mini Förbättring -- Piratpartiet Live!
#1064 Trångt på små skärmar accepted mini Defekt Piratpartiet Live!
#1114 Tips om ny blogg (http://www.usablogg.org/) accepted mini Förbättring Piratpartiet Live!
#658 Operatörer kan inte se vilka andra operatörer som är inloggade new dansve Förbättring -- Piratsupport
#709 PiratesupportTray: visa away-ikon oftare assigned olofb Defekt Piratsupport
#710 PiratsupportTray: manuell away/online-val assigned olofb Förbättring Piratsupport
#713 PiratsupportTray: pling-ljud vid loginskärm new olofb Förbättring Piratsupport
#1065 Tracen borde köra Force-SSL assigned SimonB. Förbättring Trac
#962 Visuell indikator i Boka Vallokaler new JorgenL Förbättring Valbokningen
#986 Klicka på "fortsätt" utan att välja kommun ger felmeddelande new JorgenL Defekt Valbokningen
#1254 Publicera mer statistik om mötet new Johanmlg Förbättring Höstmötet2013 vBulletin(mötesplattformen)
#1259 Exportera hela/delar av mötet till en pdf new Johanmlg Förbättring Höstmötet2013 vBulletin(mötesplattformen)
#1260 Minska "så funkar det"-rutorna new Johanmlg Defekt Höstmötet2013 vBulletin(mötesplattformen)
#1263 förbättra sidan för nominering new Johanmlg Förbättring Höstmötet2013 vBulletin(mötesplattformen)
#1266 Visa vem som har nominerat en valbar kandidat new Johanmlg Förbättring Höstmötet2013 vBulletin(mötesplattformen)
#1271 Sortera yrkanden i sifferordning new Johanmlg Defekt Höstmötet2013 vBulletin(mötesplattformen)
#1283 Gilla inlägg - notifiering/statistik new Johanmlg Defekt Höstmötet2013 vBulletin(mötesplattformen)
Note: See TracQuery for help on using queries.