Custom Query (5 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Priority Milestone
#752 Automatiskt kommunval saknas på https://pirateweb.net/Pages/v4/v3/Members/Add.aspx assigned JorgenL Defekt critical Innan Valkanpanjen 2014
#766 Ignorera konton utan medlemskap vid "glömt lösen" new Todi Defekt major Innan Valet av L,K-listor
#807 Pren.inställningslänken saknas i textversion av utskick new Todi Defekt major Innan Riksdagsvalet 2014
#421 Snabbversion av "lägg till medlem"-sidan new Todi Förbättring minor
#639 Importera .odt assigned redhog Förbättring trivial Innan Valkanpanjen 2014
Note: See TracQuery for help on using queries.