Custom Query (5 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Priority Milestone
#618 Lista pubkey vid key people new Todi Defekt major --
#736 Felmeddelande när man avslår en attest new Todi Defekt major --
#750 Paddhantering för inloggade assigned redhog Förbättring minor --
#581 Felaktigt flaggspel new Todi Defekt minor
#737 Lägga till anledning när man avslår en attest new Todi Förbättring major
Note: See TracQuery for help on using queries.