Custom Query (5 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Priority Milestone
#862 Piratepad.net i monitor-rutan på ppdrift new Richie Förbättring major --
#1222 (anpassning av) script som migrerar etherpad-dokument new Richie Uppgift major
#750 Paddhantering för inloggade assigned redhog Förbättring minor --
#825 Skapa "teams" assigned onm Förbättring minor --
#639 Importera .odt assigned redhog Förbättring trivial Innan Valkanpanjen 2014
Note: See TracQuery for help on using queries.