Custom Query (6 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Status: assigned (3 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Created
#81 "Nollställa" välkomstbrev vid byte av funktionär JorgenL Defekt critical PirateWeb 13 years
#752 Automatiskt kommunval saknas på https://pirateweb.net/Pages/v4/v3/Members/Add.aspx JorgenL Defekt critical PirateWeb 12 years
#639 Importera .odt redhog Förbättring trivial PiratePad 12 years

Status: new (3 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Created
#731 Lägga till underlag för expenses i efterhand Todi Defekt major PirateWeb 12 years
#963 Valsedelsberäkning JorgenL Förbättring major Valbokningen 11 years
#1074 Lista alla välkomstmail JorgenL Förbättring minor PirateWeb 11 years
Note: See TracQuery for help on using queries.