Custom Query (3 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Status: new (3 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Created
#1217 find expiring memberships, fungerar endast på lokalavdelningsnivå JorgenL Defekt minor PirateWeb 11 years
#990 Visa på registreringssidan vilken lokalavdelning man kommer tillhöra JorgenL Förbättring major PirateWeb 12 years
#807 Pren.inställningslänken saknas i textversion av utskick Todi Defekt major PirateWeb 13 years
Note: See TracQuery for help on using queries.