Custom Query (5 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Resolution: fixed (1 match)

Ticket Summary Owner Type Priority Created Modified
#264 Svåranvända menyer på hemsidan mini Defekt major 12 years 11 years

Resolution: invalid (1 match)

Ticket Summary Owner Type Priority Created Modified
#315 Möjlighet att länka till valsedelschatten mini Förbättring minor 12 years 12 years

Resolution: wontfix (3 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Created Modified
#289 Event Calender på press.pp.se mini Förbättring critical 12 years 12 years
#318 Lathund vid misstänkt valsedelsfusk kraschar Jens Ayton Defekt major 12 years 10 years
#31 Överliggande menyrad / tab-bar för *alla* PP-verktyg mini Förbättring minor 13 years 9 years
Note: See TracQuery for help on using queries.