Custom Query (9 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Resolution: invalid (6 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Created Modified
#373 Saknas referenser till domar på http://www.piratpartiet.se/politik/mjukvarupatent mini Defekt critical 12 years 9 years
#379 Åsikter om PP's webbsida mini Förbättring major 12 years 9 years
#1034 Ett lättöverskådligt kalendarium på piratpartiet.se Richie Uppgift major 11 years 9 years
#1063 Minska mängden PP-webbtjänster som kör på gamla system (=minska hack-risker & allmän belastning på admin-gänget) Richie Uppgift major 11 years 9 years
#1079 Hemsidan kan inte nås över HTTPS onm Defekt major 11 years 9 years
#898 Förbättrat innehåll på piratpartiet.se/faq Richie Förbättring minor 11 years 9 years

Resolution: wontfix (3 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Created Modified
#25 central inloggning? mini Defekt minor 13 years 9 years
#593 Opinionsmätningar Richie Förbättring minor 12 years 9 years
#897 Engelsk(internationell besökare) version av suport länken på http://www.piratpartiet.se/international/ Richie Förbättring minor 11 years 9 years
Note: See TracQuery for help on using queries.