Custom Query (13 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Resolution: fixed (6 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Created Modified
#375 Mailutskick till funktionärer verkar inte gå ut. Todi Defekt critical 12 years 12 years
#577 "Avsluta prenumeration" direkt i mailutskicken Todi Förbättring critical 12 years 10 years
#111 Mailfunktion för att nå ut till både medlemmar och aktivister Todi Förbättring major 13 years 10 years
#133 Fixa så DL´s listas på piratpartiet lokalt kartan Todi Förbättring major 12 years 12 years
#271 Problem med inloggning via ValidateTicket.aspx Todi Defekt major 12 years 12 years
#34 Mobilt interface för Pirateweb Todi Förbättring minor 13 years 12 years

Resolution: wontfix (4 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Created Modified
#91 Undersökning efter medlemsregistrering Todi Förbättring major 13 years 10 years
#741 mobil enhet Todi Defekt major 12 years 10 years
#109 Sammanslagning av välkomstmail Todi Förbättring minor 13 years 10 years
#142 Kommunledare bör få en kopia av utskick gjorda av andra kommunledare i samma valdistrikt Todi Förbättring minor 12 years 10 years

Resolution: worksforme (1 match)

Ticket Summary Owner Type Priority Created Modified
#279 Visa vilka som är aktivister Todi Förbättring minor 12 years 11 years

Resolution: onhold (2 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Created Modified
#103 Lista i Pirateweb vilka som har funktionärsroller Todi Förbättring critical 13 years 12 years
#67 Problem med inloggning på pirateweb när man har dubbla konton Todi Defekt major 13 years 12 years
Note: See TracQuery for help on using queries.