Custom Query (14 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Resolution: fixed (2 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Created
#1206 Visa flattr-knapp vid varje inlägg Richie Förbättring major Hemsidan 10 years
#23 HTML i lokala mail somebody Förbättring minor PirateWeb 12 years

Resolution: invalid (1 match)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Created
#1223 Vad vill du? -sida för att hjälpa inkommande volontärer Richie Uppgift major Hemsidan 9 years

Resolution: invalid, multipletickets (1 match)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Created
#640 Förbättrad volontärlista / API / GIS-applikationer Todi Förbättring major PirateWeb 11 years

Resolution: wontfix (7 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Created
#523 Slå ihop alla välkomstmail till ett! Todi Förbättring major PirateWeb 12 years
#524 Custom roller i pirateweb Todi Förbättring major PirateWeb 12 years
#542 Kunna skicka mail till mer valda grupper i Pirateweb, samt bifoga filer Todi Förbättring major PirateWeb 12 years
#623 Ny intresseanmälning för nya medlemmar Todi Förbättring major PirateWeb 11 years
#748 Flexiblare inställningar för vilka utskick man får Todi Förbättring major PirateWeb 11 years
#786 Auto-uppdatera budgetägare JorgenL Defekt major PirateWeb 11 years
#1050 Tappad fil JorgenL Defekt major PirateWeb 11 years

Resolution: duplicate (1 match)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Created
#535 Volontärer assignas på person och ej på funktion som VL/KL Todi Defekt major PirateWeb 12 years

Resolution: worksforme (1 match)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Created
#1024 Mejl från PW ska vara begripliga JorgenL Förbättring major PirateWeb 11 years

Resolution: onhold (1 match)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Created
#1059 Funktionärs hemsida , som första steg på wp-blogg eller dylikt för att svärma ihop material. Richie Förbättring major Hemsidan 11 years
Note: See TracQuery for help on using queries.