Custom Query (25 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Resolution: fixed (4 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Created
#1045 Server Error in '/' Application vid borttagande av medlemskap JorgenL Defekt critical PirateWeb 11 years
#233 Välj mailutskick från flera områden. JorgenL Uppgift major PirateWeb 12 years
#724 Gränssnitt för att redigera PM-adresser Todi Förbättring major PirateWeb 12 years
#822 Piratpartiet, Flattr och donera pengar Gonte Förbättring major Ideer 11 years

Resolution: invalid (6 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Created
#373 Saknas referenser till domar på http://www.piratpartiet.se/politik/mjukvarupatent mini Defekt critical Hemsidan 12 years
#379 Åsikter om PP's webbsida mini Förbättring major Hemsidan 12 years
#1034 Ett lättöverskådligt kalendarium på piratpartiet.se Richie Uppgift major Hemsidan 11 years
#1063 Minska mängden PP-webbtjänster som kör på gamla system (=minska hack-risker & allmän belastning på admin-gänget) Richie Uppgift major Hemsidan 11 years
#1079 Hemsidan kan inte nås över HTTPS onm Defekt major Hemsidan 11 years
#898 Förbättrat innehåll på piratpartiet.se/faq Richie Förbättring minor Hemsidan 11 years

Resolution: wontfix (13 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Created
#308 Samordnade epostutskick (DIGEST-funktionalitet) Todi Förbättring major PirateWeb 12 years
#456 Sak- och inventarieregister i Pirateweb Todi Förbättring major PirateWeb 12 years
#459 Länk till funktionär från funktionärslistan Todi Defekt major PirateWeb 12 years
#568 Riktade utskicksgrupper i PW JorgenL Förbättring major PirateWeb 12 years
#586 Skapa med funktioner till Piretweb som Polls och handlingsportfölj Todi Förbättring major PirateWeb 12 years
#653 Arkivera lokala mailutskick i forumet JorgenL Förbättring major vBulletin(mötesplattformen) 12 years
#684 ansökan om registrering av lokalavdelning i Pirateweb Todi Uppgift major PirateWeb 12 years
#753 Schemalagda utskick Todi Förbättring major PirateWeb 12 years
#1038 Markera medlemmar som "aktiveras" JorgenL Förbättring major PirateWeb 11 years
#25 central inloggning? mini Defekt minor Hemsidan 13 years
#593 Opinionsmätningar Richie Förbättring minor Hemsidan 12 years
#860 skapa proxy för TPB Richie Uppgift minor Ideer 11 years
#897 Engelsk(internationell besökare) version av suport länken på http://www.piratpartiet.se/international/ Richie Förbättring minor Hemsidan 11 years

Resolution: duplicate (1 match)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Created
#434 ny funktionärsroll i pirateweb Todi Förbättring minor PirateWeb 12 years

Resolution: worksforme (1 match)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Created
#790 Skicka till aktivister funkar inte Todi Defekt major PirateWeb 12 years
Note: See TracQuery for help on using queries.