Custom Query (6 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Resolution: fixed (2 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Created
#336 Skicka mail till alla medlemmar i träfflista "Sök medlem" Todi Förbättring major PirateWeb 13 years
#540 "Tumme upp" på forumet Richie Förbättring minor Ideer 12 years

Resolution: invalid (1 match)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Created
#554 Webbsida som samlar in och sammanställer frågor till våra riksdagskandidater Richie Defekt major Hemsidan 12 years

Resolution: wontfix (3 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Created
#622 Kan inte lägga till kandidater i listan och bilder saknas Todi Defekt major PirateWeb 12 years
#441 Medlemspolls Todi Förbättring major PirateWeb 13 years
#907 Hemsidan om lokalvalen Richie Förbättring trivial Hemsidan 11 years
Note: See TracQuery for help on using queries.