Custom Query (99 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Owner: Johanmlg (16 matches)

Ticket Summary Status Type Priority Milestone Component
#1274 Sammanfoga yrkanden new Defekt critical Vårmötet2013 vBulletin(mötesplattformen)
#1275 förenkla administreringen av voteringar/yrkanden new Förbättring critical Höstmötet2013 vBulletin(mötesplattformen)
#1258 I adminsystemet, kunna flytta yrkanden mellan motioner/proppar new Defekt major Vårmötet2013 vBulletin(mötesplattformen)
#1267 I nomineringsmailet, ta med vem som har nominerat och varför new Förbättring major Höstmötet2013 vBulletin(mötesplattformen)
#1272 Underlätta att lägga till / ta tillbaka sakpolitik/stadgar new Förbättring major vBulletin(mötesplattformen)
#1280 gamla voteringar i automatiska protokollfunktionen new Defekt major Höstmötet2013 vBulletin(mötesplattformen)
#1282 resultat från voteringar finns under flera flikar new Defekt major Vårmötet2013 vBulletin(mötesplattformen)
#1285 Diskutera politiska motioner inom samma kategori i klump new Defekt major vBulletin(mötesplattformen)
#1254 Publicera mer statistik om mötet new Förbättring minor Höstmötet2013 vBulletin(mötesplattformen)
#1259 Exportera hela/delar av mötet till en pdf new Förbättring minor Höstmötet2013 vBulletin(mötesplattformen)
#1260 Minska "så funkar det"-rutorna new Defekt minor Höstmötet2013 vBulletin(mötesplattformen)
#1263 förbättra sidan för nominering new Förbättring minor Höstmötet2013 vBulletin(mötesplattformen)
#1266 Visa vem som har nominerat en valbar kandidat new Förbättring minor Höstmötet2013 vBulletin(mötesplattformen)
#1271 Sortera yrkanden i sifferordning new Defekt minor Höstmötet2013 vBulletin(mötesplattformen)
#1283 Gilla inlägg - notifiering/statistik new Defekt minor Höstmötet2013 vBulletin(mötesplattformen)
#1276 Skapa voteringsordning per motion och visa den där, och i en sammanslagning new Förbättring trivial Höstmötet2013 vBulletin(mötesplattformen)

Owner: JorgenL (41 matches)

Ticket Summary Status Type Priority Milestone Component
#888 Fel länk i mail "Frivilliga som tilldelats dig." new Defekt blocker -- PirateWeb
#1204 Buggar i valsedelsamin new Defekt blocker -- Valbokningen
#81 "Nollställa" välkomstbrev vid byte av funktionär assigned Defekt critical Innan Valkanpanjen 2014 PirateWeb
#752 Automatiskt kommunval saknas på https://pirateweb.net/Pages/v4/v3/Members/Add.aspx assigned Defekt critical Innan Valkanpanjen 2014 PirateWeb
#320 Kan inte assigna om frivilliga om ansvarig är utbytt assigned Defekt major Innan EU-valet 2014 PirateWeb
#925 Byta färg på lokalmarkör när distritutör är bokad. new Förbättring major Valbokningen
#951 önskemål+frågor om valbokningen new Förbättring major Valbokningen
#958 Behöver kunna döda fakturor assigned Defekt major -- PirateWeb
#963 Valsedelsberäkning new Förbättring major Innan Valkanpanjen 2014 Valbokningen
#966 Inget felmeddelande när kön ej väljs vid nyregistrering new Defekt major -- PirateWeb
#969 boka vallokaler låter inte en byta tab new Defekt major -- Valbokningen
#970 Bokning av "extralokaler - valdagen" finns inte? new Defekt major -- Valbokningen
#971 Visa postnr i närheten för att hitta medhjälpare new Förbättring major Valbokningen
#978 Valsedels rapportering new Förbättring major Valbokningen
#982 Skulder går in oberoende av attestering på cash advance new Defekt major -- PirateWeb
#987 Förhindra dubbelklick på ok vid medlemsregistrering new Defekt major -- PirateWeb
#990 Visa på registreringssidan vilken lokalavdelning man kommer tillhöra new Förbättring major Innan Riksdagsvalet 2014 PirateWeb
#995 Länk på valsedelsbokningen till valsedelsstatestiken new Förbättring major -- Valbokningen
#999 Tilldela partimail utan att personen har en roll new Förbättring major -- PirateWeb
#1001 Personliga sidor new Förbättring major -- Valbokningen
#1005 Uppdatering av info: Lämnande av valsedlar i vallokalerna new Förbättring major -- Valbokningen
#1084 PW visar inte uppladdade filer vid felmeddelande new Defekt major -- PirateWeb
#1120 Clearingnummer begränsat till 4 siffror new Defekt major PirateWeb
#1150 Fel när man bifogar kvitto till Claims i PW new Defekt major PirateWeb
#1199 Går inte att boka vallokaler för valdagen new Defekt major Valbokningen
#1215 redigera mailkonton inom UP new Förbättring major -- PirateWeb
#1216 lista alla välkomstbrev new Förbättring major PirateWeb
#1218 Fel föreningar listad under lokala kontaktuppgifter new Förbättring major PirateWeb
#1249 SMS-meddelanden från Höstmötet försenade och konstiga svar new Defekt major PirateWeb
#1288 Uppdatera Officers to contact new Förbättring major Innan EU-valet 2014 PirateWeb
#71 Redirect från http://m.pw.net till https://pw.net/m assigned Förbättring minor PirateWeb
#909 "Volunteer Timed Out" - mailen har inte rätt avsändare new Defekt minor PirateWeb
#918 tre st av PW genererade crypto-nycklar new Defekt minor PirateWeb
#959 Kunna byta T-Shirt Size new Defekt minor -- PirateWeb
#962 Visuell indikator i Boka Vallokaler new Förbättring minor Valbokningen
#986 Klicka på "fortsätt" utan att välja kommun ger felmeddelande new Defekt minor Valbokningen
#1027 Add membership för allt man är OrganisationX för new Förbättring minor -- PirateWeb
#1074 Lista alla välkomstmail new Förbättring minor Innan Valkanpanjen 2014 PirateWeb
#1083 Chattnick i PW new Förbättring minor PirateWeb
#1217 find expiring memberships, fungerar endast på lokalavdelningsnivå new Defekt minor Innan Riksdagsvalet 2014 PirateWeb
#968 Låta PirateWeb-loggan länka till dashboard new Förbättring trivial -- PirateWeb

Owner: Richie (4 matches)

Ticket Summary Status Type Priority Milestone Component
#41 Stödsystem för projektgrupper / kluster new Uppgift major -- Ideer
#862 Piratepad.net i monitor-rutan på ppdrift new Förbättring major -- PiratePad
#1221 Skapa ett bra omhändertagande av (teknik-) volontärer new Uppgift major Ideer
#1222 (anpassning av) script som migrerar etherpad-dokument new Uppgift major PiratePad

Owner: SimonB. (2 matches)

Ticket Summary Status Type Priority Milestone Component
#1065 Tracen borde köra Force-SSL assigned Förbättring minor Trac
#1073 Kunna byta namn i webbchatten https://piratechat.net/ assigned Förbättring minor Piratechat (XMPP)

Owner: Todi (14 matches)

Ticket Summary Status Type Priority Milestone Component
#516 Personer utan mail och mobil. new Defekt major -- PirateWeb
#618 Lista pubkey vid key people new Defekt major -- PirateWeb
#731 Lägga till underlag för expenses i efterhand new Defekt major Innan Valkanpanjen 2014 PirateWeb
#736 Felmeddelande när man avslår en attest new Defekt major -- PirateWeb
#737 Lägga till anledning när man avslår en attest new Förbättring major PirateWeb
#757 Bättre säkerhet för medlemsregistret new Förbättring major -- PirateWeb
#766 Ignorera konton utan medlemskap vid "glömt lösen" new Defekt major Innan Valet av L,K-listor PirateWeb
#807 Pren.inställningslänken saknas i textversion av utskick new Defekt major Innan Riksdagsvalet 2014 PirateWeb
#857 PGP-nyckel http://www.pirateweb.net new Förbättring major -- PirateWeb
#116 Statistik (grafer) tex för ett bestämt tidsintervall new Förbättring minor PirateWeb
#421 Snabbversion av "lägg till medlem"-sidan new Förbättring minor PirateWeb
#581 Felaktigt flaggspel new Defekt minor PirateWeb
#584 Officer volunteer mail går till fel Officers new Defekt minor PirateWeb
#131 Extra information i mailutskick om nya medlemmar new Förbättring trivial PirateWeb

Owner: Zash (2 matches)

Ticket Summary Status Type Priority Milestone Component
#537 Formulera en migrera-bort-från-Skype-plan reopened Uppgift major -- Piratechat (XMPP)
#954 XMPP over I2P new Förbättring minor -- Piratechat (XMPP)

Owner: dansve (6 matches)

Ticket Summary Status Type Priority Milestone Component
#1085 Mibew -Notifieringar trasiga i opera + Firefox 4.*(betorna/nattliga byggen) new Defekt blocker -- Piratsupport
#655 Enter-knappen funkar sådär i chattfönster new Defekt major Piratsupport
#743 Chrome/FF extension för Auto-away new Defekt major Piratsupport
#1113 Chatverktyget Mibew funkar bara ibland new Defekt major Piratsupport
#658 Operatörer kan inte se vilka andra operatörer som är inloggade new Förbättring minor -- Piratsupport
#826 Tomt fält för besökarnamn ger loggproblem new Defekt trivial Piratsupport

Owner: mini (5 matches)

Ticket Summary Status Type Priority Milestone Component
#1106 Lägga in ny kanal new Förbättring major Skypeboten
#1225 Anmälan för Pirre.eu till Piratpartiet Live! new Uppgift major Piratpartiet Live!
#1233 Pirate Times - www.piratetimes.net new Förbättring major Piratpartiet Live!
#1247 Piratmanifestet new Uppgift major Innan Valet av L,K-listor Piratpartiet Live!
#1250 Piratmanifestet new Förbättring major Piratpartiet Live!

Owner: olofb (6 matches)

Ticket Summary Status Type Priority Milestone Component
#714 PiratsupportTray: rödkryss i chattfönster paj new Defekt major Piratsupport
#744 PiratsupportTray v0.1.8 new Defekt major Piratsupport
#809 Piratsupporttray: Följ samtal funkar inte new Defekt major Piratsupport
#709 PiratesupportTray: visa away-ikon oftare assigned Defekt minor Piratsupport
#710 PiratsupportTray: manuell away/online-val assigned Förbättring minor Piratsupport
#713 PiratsupportTray: pling-ljud vid loginskärm new Förbättring minor Piratsupport

Owner: onm (1 match)

Ticket Summary Status Type Priority Milestone Component
#825 Skapa "teams" assigned Förbättring minor -- PiratePad

Owner: redhog (2 matches)

Ticket Summary Status Type Priority Milestone Component
#750 Paddhantering för inloggade assigned Förbättring minor -- PiratePad
#639 Importera .odt assigned Förbättring trivial Innan Valkanpanjen 2014 PiratePad
Note: See TracQuery for help on using queries.