Ticket #100 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Volontärer hamnar på Rick

Reported by: Jonas Bergling Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

[21:45:22] Jonas Bergling skriver: Jag har massor av volontärer jag måste följa upp, men de ligger fortfarande med Rick som ansvarig, och jag kan inte se vilka roller de har skrivit att de är intresserade av... jag vill inte behöva fråga dem om det när jag ringer, det känns ganska oproffsigt när de faktiskt har skrivit det... dessutom kan det vara många som vill ha samma roll, och då vill jag veta om det innan jag pratar med dem.
Jag skiter egentligen i vem de ligger på i systemet, det är inte så bråttom att fixa, men jag behöver få veta vilka roller de kan tänka sig, och jag vet inget sätt att få reda på det när de inte ligger under mitt ansvar. Kan någon hjälpa mig på nåt vis? Jag förstår att Rick har mycket, men finns det ingen annan som har access till systemet på den nivå som behövs?

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by anonymous

Vi har pratat om det där, och en patch är skriven för att nya voluntärer ska hamna på DL istället för på Rick. Eventuellt kan man t o m tänka sig att dom hamnar direkt på VL om det finns.

Tyvärr har Rick varit väldigt afk den senaste tiden och han är den ende som kan ta hand om röran, och även patcha pirateweb.

Workaround: det står i mailet som skickas ut för varje voluntär vad dom har skrivit upp sig på. Om inte du har fått mailet så borde iaf din VL eller DL ha fått det. Ta information därifrån så länge.

comment:2 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Owner changed from Todi to JorgenL
  • Status changed from new to assigned

Har kodat vidare på ett utkast som Johan gjorde. Funktionen finns nu incheckad.
Volontärerna hamnar på VL om det finns sådan annars DL.

Väntar på deployment...

comment:3 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed

Tror att detta är löst på ett fungerande sätt nu.. ?

Note: See TracTickets for help on using tickets.