Ticket #1000 (closed Defekt: invalid)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Finns inga lokaler att boka i Sävedalen

Reported by: tess.lindholm@… Owned by: JorgenL
Priority: critical Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Hej! När jag söker på postnummret 43360 eller klickar "Partille" så kommer inte Sävedalen (som är en del av partille) med på valbokningen. Det är jättedumt då det finns ganska många lokaler i det området och jag hade gärna bokat några av dem.

Vänliga hälsningar, Tess

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid

Dessa är redan bokade och döljs som deafult.

Note: See TracTickets for help on using tickets.