Ticket #1001 (new Förbättring)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Personliga sidor

Reported by: jerker.montelius@… Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Jag skulle vilja lista de lokaler där jag bokat mig själv.
Detta är desamma som i ticket #206 som är rapporterad som löst men jag hittar inte funktionaliteten. Jag kan lista mina egna bokningar i min hemekomun där jag är funktionär men inte mina bokningar i kringliggande kommuner

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by anonymous

Jag har skrivit kod för det, men jag måste bara få till att skicka ut ett mail till alla som bokat sig med deras egen länk till "Mina Lokaler". Ska försöka skicak i kväll.
/JörgenL

comment:2 Changed 13 years ago by jerker.montelius@…

Den lista vi fick som funktionärer var jättebra. Dock saknar jag fortfarande viss funktionallitet.

  1. Ingen länk från applikationen. Jag fick länken i ett mail.
  2. Ingen Kartbild. Det vore bra om man kunde få en unik kartbild med bara aktuella lokaler.
  3. Möjlighet att sortera om listan efter rutt så att det blir enkelt att bocka av lokaler man besökt.
  4. Knapp brevid lokalen för att rapportera att man varit och levererat valsedlarna. Jag fick minst två SMS om den saken i år.
Note: See TracTickets for help on using tickets.