Ticket #1004 (closed Förbättring: onhold)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

liten förbättring av hemsidan, dvs var kan jag rösta på piratpartiet i landstingsvalet

Reported by: anonymous Owned by: Richie
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Jag var lite fundersam om Piratpartiet ställde upp i
landstingsvalet i region Skåne, men hittade inget. Gissade
först att Regionalpolitik borde vara rätt, men där fanns bara
kommunerna (bra info ändå).

Så jag skulle föreslå att det läggs in en enkel lista med
de landsting och regioner där partiet ställer upp.

PS
utmärkt valmanifest

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by Gonte

Instämmer med att en lista borde ut, hoppas någon kan ordna asap.

Men iaf, för att snabbt besvara din fråga: JA! Piratpartiet ställer upp i landstingsvalet i Region Skåne! :)

comment:2 Changed 12 years ago by Gonte

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to onhold
Note: See TracTickets for help on using tickets.