Ticket #1005 (new Förbättring)

Opened 12 years ago

Uppdatering av info: Lämnande av valsedlar i vallokalerna

Reported by: gagarin@… Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords: valsedlar
Cc:

Description

Hej!

Det skulle vara jättebra ifall informationen på  http://data.piratpartiet.se/valsedelbokning kunde uppadteras/kompletteras med info om att det ej går att lämna valsedlarna i förtid, d.v.s idag.

Valsedlarna kan lämnas i vallokalerna tidigast ca en halvtimma innan de öppnar. D.v.s söndag morgon, oftast kring 07.30

Note: See TracTickets for help on using tickets.